Bred utbildning

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är en väldigt bred utbildning och är en av de utbildningar som har störst valmöjligheter när det gäller kurser och fördjupningar. Under de första tre åren läser man till en kandidatexamen som inkluderar baskunskaper för ingenjörer inom områden som matematik, mekanik och simulering. Därefter läser man ett mastersprogram i två år där man fördjupar sig i ett område man är intresserad av.

Typ av kurser

Då processen att utveckla en idé till en färdig produkt består av många olika steg läser man på maskinteknik olika kurser som täcker in olika delar av denna process. Exempel på dessa kurser är  hållfasthetslära, 3D-modellering, tillverkningsteknik, och många fler. Att man på maskinteknik läser många olika kurser och täcker in hela processen gör att man får en bred bas att utveckla vidare på och låser sig inte till att  arbeta inom en viss del av utvecklingsprocessen. För mer information om kurser och dess innehåll, besök Chalmers hemsida.

Många olika mastersprogram

På maskinteknik finns många mastersprogram att välja mellan. Detta för att man inte är bunden till att läsa just maskinspecifika mastrar, utan det finns även mastrar på andra program som maskinteknologer har behörighet till. Exempelvis, om man är intresserad av logistik eller ekonomi kan man läsa en master som tillhör industriell ekonomi, eller om man är mer intresserad av bioteknik kan man läsa en master inom biomedicin som tillhör programmet bioteknik. Möjligheterna är oändliga! De mastersprogram som tillhör maskinsektionen är listade nedan, klicka på namnen för att läsa mer.


Sustainable Energy Systems 
Mobility Engineering
Product Development 
Production Engineering 
Applied Mechanics 
Materials Engineering 
Industrial Ecology 

Utbytesår

Vill du plugga en termin i Milano? Eller kanske ett år i Valencia? På maskinteknik finns goda möjligheter till utbytesstudier där man kan plugga en eller två terminer utomlands. Det är ett bra tillfälle att skapa ett internationellt nätverk och även få utforska ett nytt land och en ny kultur.